กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์


โครงการจัดการ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ เป็นกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทำการลงทุนในอาคารสำนักงานในย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีทำเลที่สะดวกต่อการเดินทาง และเชื่อมต่อกับระบบคมนาคมขนส่งที่ทันสมัย ได้แก่รถไฟฟ้าบีทีเอส(BTS)และรถไฟฟ้ามหานคร(MRT)

อสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนทั้ง 3 โครงการ ประกอบด้วย อาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิต ,อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี และอาคารคารเวฟ เพลส ซึ่งทั้งหมดอยู่ภายใต้การบริหารอาคารสำนักงานโดย บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) และบริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อนึ่งกองทุน QHPF เป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงานให้เช่าที่มีพื้นที่ปล่อยเช่ามากที่สุดในตลาด โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ขอแสดงความนับถือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ราคาหลักทรัพย์

@ 11 เมษายน 67


ราคาเปิดตลาด

4.08

ราคาปิดตลาด

4.08

เปลี่ยนแปลง (%)

0.00 (0.00%)

ช่วงราคาระหว่างวัน

4.06 - 4.14

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

512,700

มูลค่าการซื้อขาย

2,096,910


มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

@ 31 ธันวาคม 66


มูลค่าหน่วยลงทุน

10.1574
 

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.4226
(-0.0399%)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

8,095,494,906.48
 


NEWS


09 เม.ย. 67

แจ้งการเผยแพร่เอกสารรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนรวมประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ (QHPF)

01 เม.ย. 67

แจ้งแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ (QHPF)

Gallery


ติดตามการอัพเดทข่าวสาร