กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์


โครงการจัดการ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ เป็นกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทำการลงทุนในอาคารสำนักงานในย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีทำเลที่สะดวกต่อการเดินทาง และเชื่อมต่อกับระบบคมนาคมขนส่งที่ทันสมัย ได้แก่รถไฟฟ้าบีทีเอส(BTS)และรถไฟฟ้ามหานคร(MRT)

อสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนทั้ง 3 โครงการ ประกอบด้วย อาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิต ,อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี และอาคารคารเวฟ เพลส ซึ่งทั้งหมดอยู่ภายใต้การบริหารอาคารสำนักงานโดย บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) และบริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อนึ่งกองทุน QHPF เป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงานให้เช่าที่มีพื้นที่ปล่อยเช่ามากที่สุดในตลาด โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ขอแสดงความนับถือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ราคาหลักทรัพย์

@ 17 กันยายน 64


ราคาเปิดตลาด

9.90

ราคาปิดตลาด

9.95

เปลี่ยนแปลง (%)

0.05 (0.51%)

ช่วงราคาระหว่างวัน

9.90 - 9.95

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

740,506

มูลค่าการซื้อขาย

7,334,700


มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

@ 30 มิถุนายน 64


มูลค่าหน่วยลงทุน

11.8019
 

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.0516
(-0.0044%)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

9,406,149,940.24
 


NEWS


27 ส.ค. 64

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 4/2564 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน (แก้ไข)

21 พ.ค. 64

แจ้งการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม

Gallery


ติดตามการอัพเดทข่าวสาร