ราคาหลักทรัพย์

@ 26 พฤศจิกายน 63

ราคาเปิดตลาด

9.70

ราคาปิดตลาด

9.65

เปลี่ยนแปลง (%)

0.00 (0.00%)

ช่วงราคาระหว่างวัน

9.65 - 9.70

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

365,917

มูลค่าการซื้อขาย

3,531,780