ราคาหลักทรัพย์

@ 02 ธันวาคม 65

ราคาเปิดตลาด

9.45

ราคาปิดตลาด

9.40

เปลี่ยนแปลง (%)

0.00 (0.00%)

ช่วงราคาระหว่างวัน

9.35 - 9.45

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

140,170

มูลค่าการซื้อขาย

1,317,090