ราคาหลักทรัพย์

@ 22 กันยายน 66

ราคาเปิดตลาด

5.80

ราคาปิดตลาด

5.80

เปลี่ยนแปลง (%)

0.00 (0.00%)

ช่วงราคาระหว่างวัน

5.75 - 5.80

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

76,300

มูลค่าการซื้อขาย

440,500