รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
15 พ.ย. 65

รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ปี 2565

อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี อาคารเวฟเพลส อาคารคิวเฮ้าส์เพลินจิต
15 พ.ย. 64

รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ปี 2564

อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี อาคารเวฟเพลส อาคารคิวเฮ้าส์เพลินจิต