งบการเงิน
13 พ.ย. 66

งบการเงินไตรมาส 3/2566 QHPF

10 ส.ค. 66

งบการเงินไตรมาส 2/2566 QHPF

15 พ.ค. 66

งบการเงินไตรมาส 1/2566 QHPF

27 ก.พ. 66

งบการเงินรายปี 2565 QHPF

11 พ.ย. 65

งบการเงินไตรมาส 3/2565 QHPF

11 ส.ค. 65

งบการเงินไตรมาส 2/2565 QHPF

17 พ.ค. 65

งบการเงินไตรมาส 1/2565 QHPF

28 ก.พ. 65

งบการเงินรายปี 2564 QHPF

12 พ.ย. 64

งบการเงินไตรมาส 3/2564 QHPF

13 ส.ค. 64

งบการเงินไตรมาส 2/2564 QHPF

14 พ.ค. 64

งบการเงินไตรมาส 1/2564 QHPF

25 ก.พ. 64

งบการเงินรายปี 2563 QHPF

13 พ.ย. 63

งบการเงินไตรมาส 3/2563 QHPF

14 ส.ค. 63

งบการเงินไตรมาส 2/2563 QHPF

18 พ.ค. 63

งบการเงินไตรมาส 1/2563 QHPF

02 มี.ค. 63

งบการเงินประจำปี 2562 QHPF

02 มี.ค. 63

งบการเงินประจำปี 2562 QHPF

14 พ.ย. 62

งบการเงินไตรมาส 2/2562

14 ส.ค. 62

งบการเงินไตรมาส 1/2562

15 พ.ค. 62

งบการเงินประจำปี 2561

28 ก.พ. 62

งบการเงินไตรมาส 3/2561

14 พ.ย. 61

งบการเงินไตรมาส 2/2561

14 ส.ค. 61

งบการเงินไตรมาส 1/2561

28 ก.พ. 61

งบการเงินประจำปี 2560

13 พ.ย. 60

งบการเงินไตรมาส 3/2560

15 ส.ค. 60

งบการเงินไตรมาส 2/2560

31 มี.ค. 60

งบการเงินไตรมาส 1/2560

01 มี.ค. 60

งบการเงินประจำปี 2559 QHPF

15 พ.ย. 59

งบการเงินไตรมาส 3/2559

15 ส.ค. 59

งบการเงินไตรมาส 2/2559

16 พ.ค. 59

งบการเงินไตรมาส 1/2559

02 มี.ค. 59

งบการเงินประจำปี 2558 QHPF

13 พ.ย. 58

งบการเงินไตรมาส 3/2558

17 ส.ค. 58

งบการเงินไตรมาส 2/2558

18 พ.ค. 58

งบการเงินไตรมาส 1/2558

02 มี.ค. 58

งบการเงินประจำปี 2557

10 พ.ย. 57

งบการเงินรายไตรมาส 3/2557

14 ส.ค. 57

งบการเงินรายไตรมาส 2/2557

16 พ.ค. 57

งบการเงินรายไตรมาส 1/2557

28 ก.พ. 57

งบการเงินประจำปี 2556

28 ก.พ. 57

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2556

12 พ.ย. 56

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2556

08 ส.ค. 56

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2556

21 พ.ค. 56

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2556

11 เม.ย. 56

QHPF งบการเงินรายปี 2555

14 พ.ย. 55

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2555

14 ส.ค. 55

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2555

17 ก.ค. 55

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2555

20 มิ.ย. 55

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2555

22 พ.ค. 55

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 เมษายน 2555

14 พ.ค. 55

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2555

23 เม.ย. 55

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 มีนาคม 2555

29 มี.ค. 55

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

27 ก.พ. 55

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 มกราคม 2555

13 ก.พ. 55

งบการเงินไตรมาสที่ 4/2554

28 ธ.ค. 54

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554

28 ธ.ค. 54

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)

27 ธ.ค. 54

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2554

11 พ.ย. 54

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2554

11 ส.ค. 54

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2554

12 พ.ค. 54

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2554

23 ก.พ. 54

งบการเงินรายปี 2553

10 พ.ย. 53

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2553

11 ส.ค. 53

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2553

10 พ.ค. 53

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2553

05 เม.ย. 53

งบการเงินรายปี 2553

04 เม.ย. 53

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2553

06 ส.ค. 52

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2552

07 พ.ค. 52

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2552

06 ก.พ. 52

งบการเงินรายปี 2008

06 พ.ย. 51

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2551

05 ส.ค. 51

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2551

07 พ.ค. 51

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2551

06 ก.พ. 51

F/S Yearly 2007 (Adj. date in Report of Independent Auditor)

05 ก.พ. 51

งบการเงินประจำปี 2550

05 พ.ย. 50

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2550

06 ส.ค. 50

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2550

09 พ.ค. 50

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2550